Privatlivs- og cookiepolitik

Hos dltand.dk tager vi databeskyttelse alvorligt og vi har derfor udarbejdet en privatlivs- og cookiepolitik, hvor du kan læse hvordan vi behandler dine data og personoplysninger. 

Vi er dataansvarlige for at behandle dine personoplysninger korrekt. Vi beskytter dit privatliv og dine oplysninger – også når det kommer til internettet. Vi har derfor nogle retningslinjer, som omhandler hvad vi præcis samler ind fra dig og hvordan vi gør brug af oplysningerne. 

Når du er patient hos os, så er det nødvendigt at vi registrerer dig samt anvender visse oplysninger om dig. Dette har vi fuld ret til at gøre efter hhv. Autorisationsloven, Sundhedsloven og Journalføringsbekendtgørelsen. Vi har tavshedspligt og behandler naturligvis dine oplysninger med stor respekt og opbevare dem sikkert. 

Vi videregiver ikke dine personlige oplysninger til tredjeparter

Hos dltand.dk videregiver vi ikke nogen af vores oplysninger med tredjeparter og vi har ikke data udenfor EU.

Hvis dine oplysninger bliver videregivet, så vil det kun være baseret på en nødvendighed, hvis det handler om dine helbredsmæssige forhold. Det kan være nødvendigt at videregive informationer og oplysninger internt her på klinikken. 

Hvis vi finder det nødvendigt at videregive dine helbredsoplysninger til andre udenfor vores klinik, så vil dette kræve dit samtykke, jf. Sundhedslovens kapitel 9. 

Vores retsgrundlag til behandling af personoplysninger om vores patienter findes i Sundhedslovens kapitel 9, i Journalføringsbekendtgørelsen og i Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, h) og artikel 6, stk. 1, b), c) og f). 

Hvilke personoplysninger skal vi bruge fra dig som patient? 

Som patient hos dltand.dk indhenter vi en række oplysninger om dig. Disse oplysninger vil typisk være følgende: 

  • Dine kontaktoplysninger: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer
  • Dit CPR-nummer
  • Dine helbredsoplysninger: Øvrige journalnotater, tandaftryk, oplysninger fra din tidligere tandlæge, tandscanninger, røntgenbilleder
  • Øvrige oplysninger: Vi slår dig op i FMK (Fælles MedicinKort), hvor vi kan se oplysninger om evt. receptmedicin, som du er visiteret til at få. Dette sker kun hvis det er nødvendigt for din behandling. Derudover indberetter vi oplysninger til Sygeforsikringen “danmark”, forsikring og sygesikring efter aftale med dig. 

Hvad bruger vi dine personoplysninger til? 

Grunden til, at det er nødvendigt, at indhente de ovenstående oplysninger, er så vi kan udføre den korrekte behandling af dig. Derudover er oplysningerne nødvendige, så vi kan føre en lovpligtig patientjournal. 

Vi vil derudover også bruge oplysningerne til rent administrativt arbejde, hvilket blandt andet indebære påmindelser, indkaldelser og servicemeddelelser til dig. 

Derudover bruger vi også dine oplysninger til behandling af fakturaer, indhentning af betaling for vores sundhedsydelser og løbende kvalitetssikring og udvikling af din behandling. Det kan eksempelvis være ved udsendelse af tilfredshedsundersøgelser. 

Sidst, men ikke mindst, så vil vi også have mulighed for at kunne indberette dine oplysninger til Sygeforsikringen “danmark”, forsikringsselskaber samt sygesikring. 

Hvor længe opbevare vi dine personoplysninger i vores system?

Når man videregiver ens personoplysninger til andre, så er det normalt at man gerne vil vide, hvor længe ens oplysninger bliver gemt. 

Vi har pligt til at opbevare din journal, ergo dine personoplysninger, indtil der er gået mindst 10 år efter at du sidst har været i kontakt med os her på klinikken.

Hvis du skifter tandlæge, så overdrager vi din journal og dine oplysninger til den nye klinik. Det vil herefter være den nye tandlægeklinik, der har ansvaret for dine personoplysninger og journal. I særlige tilfælde, som står skrevet i Journalføringsbekendtgørelsen, kan vi opbevare dine oplysninger i længere tid end de 10 år. 

Dine oplysninger, som vi bruger til afregningsmæssige formål, vil vi opbevare så længe at dette er relevant. Dette er nødvendigt i forhold til vores afregning og bogføring. Personoplysninger i bogføringsmateriale slettes ofte efter 5 år. Disse oplysninger til afregningsformål registreres på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b og f (indtil 25. maj 2018 registreres oplysningerne på baggrund af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7) 

Du kan altid få indsigt i dine personlige oplysninger

Det er naturligvis altid muligt for dig at få indsigt i de oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig her på klinikken. Du har nemlig altid krav på at få indsigt i dine egne oplysninger eller få oplyst hvad vi anvender dine oplysninger til og hvor de stammer fra. Kontakt os endelig hvis du måtte have et ønske herom – find kontaktoplysninger nederst. 

Du har også altid ret til at bede os om at rette oplysninger om dig, hvis du mener vi har registreret forkert. Vi må ikke direkte slette oplysninger i din journal, så hvis du mener at der er en fejl i dine oplysninger, så vil vi kunne lave en tilføjelse med dine nye bemærkninger. Dermed kan vi rette fejlen uden at vi går ind og sletter allerede oprettede oplysninger. 

Vi sletter selv dine personoplysninger, når vi ikke længere finder dem nødvendige til det formål, som dine oplysninger i første omgang blev indsamlet til. Hvis du ikke er tilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, så kan du vælge at klage til Datatilsynet. Du kan finde nærmere oplysninger her: www.datatilsynet.dk

Dette indsamler vi når du besøger vores hjemmeside

Vi har samlet et afsnit til dig, hvor du kan læse hvad vi gør med indhentning, behandling og anvendelse af data indsamlet fra vores hjemmeside: www.dltand.dk

Vores bookingformular

Vores bookingformular bliver brugt til at gennemføre og administrere tidsbestillinger på vores hjemmeside. I den forbindelse indsamler vi personlige data. Vi starter med at indsamle dit navn og dit telefonnummer. 

Dette indsamler vi for at kunne foretage en hurtigere tidsbestilling, hvilket er til gavn for dig som patient og for os som klinik. Vores bookingsystem fungere således, at du registrere dig med dit navn og telefonnummer, hvorefter vi vil vende tilbage til dig med et forslag til en tandlægetid.  

Bekræfter du den tilbudte tid, vil vi herefter indsamle information om den ønskede behandling. Denne information bruger vi til at vurdere hvilken behandler, der er kvalificeret til at kunne udføre den ønskede behandling samt hvor lang tid det forventes at tage. 

E-mail og kundeservice 

Hvis du skal sende dit CPR-nummer til os, så anbefaler vi helt klart at du ringer til os i stedet. Vi kan aldrig garantere sikkerheden over e-mail og derfor skal fortrolige oplysninger hellere videregives på klinikken, når du er inde hos os, eller over vores telefon. 

Vores markedsføring

For at vi kan forbedre og optimere vores markedsføring, så gør vi brug af dine oplysninger, men kun i henhold til lovgivningen. Vi bruger disse oplysninger til at få et billede af, hvordan vores markedsføring klare sig. 

Vi kan bruge oplysninger til at se hvordan vores annoncer klare sig, hvilken annonce brugeren kommer fra og om vedkommende også bestiller en tid hos os. 

Vi ønsker at være relevante og brugbare, hvilket er den eneste grund til at vi anvender disse oplysninger. Vi kan ikke spore disse oplysninger tilbage til eksempelvis dig, altså én specifik patient. Alle oplysninger anonymiseres i denne proces. 

Kontakt os

Hvis du har nogle spørgsmål til os angående vores persondatabeskyttelse eller andet, så er du altid velkommen til at tage kontakt til os. 

Vi sidder klar til at besvare dine spørgsmål på bedst mulig vis. Du kan ringe til os på telefon +45 55 72 12 23 eller skrive en mail til os på kontakt@dltand.dk.

Hvis du ønsker at indgive en klage i forhold til vores behandling af dine personoplysninger, så kan du sende en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby eller skrive en e-mail til dt@datatilsynet.dk. Læs mere på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

 

Cookies

Bestil en tid

Udfyld nedenstående formular, hvorefter vi vil vende tilbage med et forslag til en tid hos os.

Du kan også kontakte os på tlf. 55 72 12 23.